Ga naar de inhoud

REGLEMENT BROCANTE MARKT “OP DEN DRIES” BEIGEM – GRIMBERGEN


1. Alleen personen die in regel zijn met de betaling van de deelname worden beschouwd als “standhouder”.

2. De standhouders, niet woonachtig op de markt, worden bij politieverordening toegelaten tot de markt vanaf 7u00 (NIET VROEGER). Alleen standhouders woonachtig op de markt zijn hier niet aan gehouden.

3. De markt is officieel aangekondigd van 10u tot 18u.

4. Het marktsecretariaat en ingang standhouders is duidelijk aangegeven met panelen van de organisatie en is open van 7u00 tot 9u. Vanaf 9u is het secretariaat aan het café/terras van de organisatie op de Coppendries 1.De markt heeft meerdere toegangen voor bezoekers.

5. Voertuigen van standhouders mogen alleen de markt oprijden via het kruispunt Meerstraat – Zijpstraat -Beigemsesteenweg.

6. Standplaatsen die niet zijn ingenomen om 9u00 worden door de organisatie opnieuw toegewezen.

7. Standplaatsen worden “persoonlijk” toegekend en het is absoluut verboden deze door te verkopen of door te geven. Deze overtreding op KB 95 van 3 april 1995 zal gemeld worden aan de gerechtelijke overheid.

8. Inschrijvingsgelden worden onder geen beding terugbetaald. Zij zijn/worden gebruikt voor administratie, organisatie en/of goed doel.

9. Elke standhouder krijgt vooraf zijn/haar standnummer(s), een marktplan, een drankbonnetje en dit marktreglement.

10. Geen standen worden ingenomen zonder standplaatsnummer. Plaats uw nummer zichtbaar in uw auto bij het binnenrijden op de markt. Dit nummer is hetzelfde als het stand-plaatsnummer aangeduid op de straatborduur.

11. Alle voertuigen die niet bij of in de buurt van hun stand kunnen blijven staan, moeten de markt verlaten onmiddellijk na het uitladen.

12. Marktsignalisatie is voorzien op alle invalswegen van Groot Grimbergen en vanaf de Ring rond Brussel afrit n°7 en vanaf A12 afrit Wolvertem, Vilvoorde, Meise.

13. Publiciteit voor de markt wordt ruim verspreid met affiches, brochures en lokale media. Postkaartstrooibrieven worden verdeeld op markten, frituren en openbare plaatsen waar mogelijk.

14. De verantwoordelijke standhouder wordt verondersteld ouder te zijn dan 16 jaar.

15. Standen mogen pas ontruimen vanaf 18u.

16. Gelet op de wetgeving i.v.m. sluikstorting mag geen afval worden achtergelaten. Overtreders worden gemeld aan de gerechtelijke overheid.

17. HET IS ABSOLUUT VERBODEN : Nieuwe koopwaar; namaak antiek & brocante; eetwaren en drank; KLEDIJ EN SCHOEISEL; textiel en beddengoed; make-up en parfumerie; dieren en planten… te verkopen op de Markt. Wie bovenvermelde zaken toch nog te koop aanbiedt, zal verzocht worden deze koopwaar te verwijderen en/of de markt te verlaten. Betrokken standhouder zal niet meer worden uitgenodigd.

18. Iedere standhouder ontvangt een exemplaar van dit reglement en verbindt zich er toe, het na te leven. De organisatie behoudt zich het recht zonder terugbetaling van het standgeld, standhouders te weigeren en/of te verwijderen, die zich niet houden aan bovenstaande reglement.

Secretariaat tel: 0487 46 56 13 Rek.nr. BE53 7512 0847 3753 Website: www.brocantebeigem.be